OKWeb er ikke et firma, men et "nic" for websider konstruert av Olav K Sjøholt. 

Med flere års erfaring med bygging av egne sider, kom etterspørselen om hjelp fra flere hold, og etter hvert har jeg en del sider "på samvittigheten". 

Dette er utelukkende cms-sider med joomla som grunnfiler. 

Joomla er et av verdens mest brukte cms, og min erfaring er kundens sikkerhet for å oppnå et godt, driftssikkert og rimelig sideoppsett. Jeg retter meg i størst mulig grad mot de som har som mål å være egen webmaster, og gir nødvendig opplæring til å komme i gang.

 

OKWebs plikter iht. loven ivaretas forretningsmessig gjennom mitt hovedfirma Myrane gartneri med enhetsnummer 970 592 946.